Thông tin báo chí viết về huyện Bắc Trà My trong tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022 có tổng cộng khoảng 14 tin, bài viết về huyện Bắc Trà My, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện Bắc Trà My tại Website https://bactramy.quangnam.gov.vn (mục baner Bắc Trà My qua báo chí)

Chi tiết tin, bài viết tại đây

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn