Hội nghị phản biện Kế hoạch phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận trong công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, chiều ngày 11/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp,nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo lãnh đạo một số Phòng, ban, Hội, đoàn thể huyện; Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024; các Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện – Chủ trì Hội nghị.

 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản biện có giá trị, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện, tập trung vào các nội dung như: cần phải chuyển đổi mạnh phương thức sản xuất cây, con giống từ tự cung tự cấp của người dân đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số tạo ra sản phẩm hàng hóa mang tính thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước; việc triển khai Kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế đề nghị cấp có thẩm quyền phải kèm theo các chính sách hỗ trợ đầu tư, nên chọn một số xã, thôn để làm điểm, mô hình mẫu, sau đó để nhân rộng trên địa bàn huyện; đề ra chỉ tiêu lao động có bằng cấp phải gắn với giải quyết việc làm; việc xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng phải gắn liền với việc đem lại lợi ích kinh tế cho người dân trong việc bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng gỗ lớn (mới), cần loại bỏ danh mục trồng rừng gỗ lớn cây keo (kể cả cây keo úc); cần xem xét lại tiêu chí đến năm 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát bởi vì số hộ thuộc diện xoá nhà tạm, nhà dột nát của người dân trên địa bàn huyện quá lớn (khoảng gần 1.000 hộ); cần có sự tuyên truyền tác động vào ý thức của người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, đây là một trong giải pháp quan trọng để giảm nghèo trên địa bàn huyện…

Tham gia dự họp, đồng chí Trần Toại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề cập những thuận lợi, khó khăn của địa phương như: nhiều mô hình, sản phẩm của huyện đã đem lại thành công trong thời gian qua; tác động của đại dịch Covid 19; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; thông tin tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới (57,03%), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nghèo theo Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/03/2022; giải thích một số chỉ tiêu các đại biểu quan tâm kiến nghị; định hướng những mô hình, dự án cần phát triển giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. Thông qua Hội nghị, đồng chí Trần Toại giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch) tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia phản biện Kế hoạch của các đại biểu để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Kế hoạch đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương và hoàn chỉnh trước khi trình UBND huyện ban hành trong thời gian sớm nhất. 

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn