Hội LHPN huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát nguồn vốn từ NHCSXH đối với Hội cấp xã

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách luôn được Hội LHPN huyện quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Hội LHPN huyện tập trung triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra 13/13 xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại 52 tổ TK&VV trên địa bàn huyện; Tổ tiết kiệm và vay vốn và tình hình sử dụng vốn vay của hội viên. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện thường xuyên giám sát từ xa trên hệ thống của Hội, liên hệ đôn đốc các đơn vị kịp thời điều chỉnh những tồn tại phát sinh. 

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo, triển khai đến Hội LHPN các xã/thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn cùng với việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là chỉ đạo các xã/ thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện triển khai, thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhằm tăng cường nguồn vốn vay cho HVPN phát triển kinh tế, BTV Hội LHPN huyện chỉ đạo các xã/ thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu nguồn vốn vay hằng năm; rà soát các hộ phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế, tổ hợp tác, rà soát lập danh sách các mô hình phụ nữ triển kinh tế để đăng ký vay vốn khởi sự doanh nghiệp.

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nắm bắt chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục nghiệp vụ về tín dụng, không có sai sót xảy ra. Hội LHPN các xã/ thị trấn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động một cách tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác, giám sát việc tổ chức họp bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, chính xác; việc đôn đốc thu nợ, thu lãi hàng tháng luôn đảm bảo theo quy định của ngân hàng.

Trong những năm qua, mặc dù chịu sự tác động của đại dịch Covid-19 và diễn biến thiên tai phức tạp nhưng Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giải pháp hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đề ra; các chương trình tín dụng chính sách đã có sự chuyển biến rõ rệt, nguồn vốn do Hội LHPN huyện quản lý tăng nhanh hơn 143 tỷ đồng triển khai tại 13/13 xã/ thị trấn cho 2.343 hộ vay trong đó cho vay 985 hộ nghèo và 147 hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với 52 tổ TK&VV. Từ nguồn vốn này, các hộ phụ nữ đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. 

Nhiều mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay dành cho phụ nữ đã mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Tú Vân.

 

Một số mô hình tiêu biểu thông qua hoạt động vay vốn đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, một số hộ thoát nghèo vươn lên khá giả, điển hình như chị Phạm Thị Miên – hội viên phụ nữ thôn 2, xã Trà Tân; chị Nguyễn Thị Hồng - hội viên phụ nữ xã Trà Dương; chị Phạm Thị Chinh - hội viên phụ nữ thôn 1, xã Trà Giang… Các mô hình “Nuôi Bò quay vòng” tại thôn 3 xã Trà Tân, “Nuôi Heo đen” tại thôn 1, thôn 2 xã Trà Đốc, thôn Lâm Bình Phương xã Trà Sơn, “Nuôi Gà thả vườn” thôn Phương Đông,  xã Trà Đông của các hội viên phụ nữ sử dụng nguồn vốn vay đã đạt hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi chính sách xã hội ngày càng đi vào thực chất đã thiết thực hỗ trợ cho HVPN phát triển kinh tế thành công, giúp phụ nữ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, làm giàu cho bản thân, giúp ích cộng đồng xã hội, tạo hiệu ứng, lan tỏa trong HVPN toàn huyện.

Từ thực tiễn hoạt động, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện rút ra một số kinh nghiệm quan trọng trong công tác triển khai:

Một là, nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong những năm tới, Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát. Tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Hai là, Tổ tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người dân đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ba là, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức và kiện toàn Tổ TK&VV để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Hội từ huyện đến cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sai phạm, không để thất thoát, chiếm dụng vốn vay, đảm bảo công tác triển khai vốn vay đúng người, thực chất, hiệu quả.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội và hoạt động ủy thác của các cấp Hội, đoàn thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi, đảm bảo chính sách được thực thi hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng mô hình vay vốn hiệu quả trong HVPN; tổ chức trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế trong phụ nữ, nhất là phụ nữ miền núi, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn