Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022

                   Trong hai ngày 12– 13/7/2022, Hội LHPN huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào phụ nữ huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2025”. Tham gia lớp tập huấn có Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, chi Hội trưởng, chi Hội phó các chi Hội và tổ trưởng tổ TK&VV với gần 152 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Quang cảnh lớp tập huấn


                  Tại lớp tập huấn, Hội LHPN huyện đã triển khai 6 chuyên đề, gồm: Hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại; hướng dẫn về công tác văn phòng và thi đua – khen thưởng, tập huấn về nghiệp vụ công tác vốn vay cho các chị là tổ trưởng tổ TK&VV.


                  Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội, các tổ TK&VV nắm vững được các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương một cách có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn