Thị trấn Trà My phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức hướng dẫn chuyển đổi số đến người dân

                Ngày 14,15/7 Thị trấn Trà My phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt cho người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn các ứng dụng như Smart Bắc Trà My, Sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không sử dụng tiền mặt (Viettel Money). 

                Xác định công cuộc chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, các thành viên của Tổ công nghệ cộng đồng đã phối hợp với các nhân viên Viettel Quảng Nam đi từng ngõ, đến từng nhà để tuyên truyền cho các hộ gia đình về những tiện ích của việc chuyển đổi số đối với đời sống xã hội.

 

                Trong 02 ngày triển khai đã có hơn 250 hộ gia đình trên địa bàn Thị trấn được cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bắc Trà My Smart, Sổ sức khoẻ điện tử và Viettel Money.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn