Chặng đường 10 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trên địa bàn huyện Bắc Trà My

         Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, đặc biệt là trong các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, vĩnh viễn không quay trở về hoặc để lại một phần xương máu tại chiến trường. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, trong suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng bằng chủ trương, chính sách đã được ban hành, sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của từng giai đoạn lịch sử cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước. Điều này thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. 

          Hòa chung tinh thần đó, huyện Bắc Trà My luôn xem công tác thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó có việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11. Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, huyện Bắc Trà My đã triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công trên địa bàn huyện; các chính sách người có công đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012, huyện Bắc Trà My đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó có một số Chương trình, Kế hoạch như: Chương trình số 23-Ctr/Hu ngày 07/12/2012 của Huyện ủy về việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11; Kế hoạch số 64/KHUBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện về việc Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 02 năm (2014-2015); Chương trình số 34-Ctr/HU ngày 24/11/2017 của Huyện ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 62/KHUBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” trên địa bàn huyện từ năm 2018-2020. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã xây dựng các Kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công trên địa bàn huyện. 

          Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, công tác quy tập hài cốt Liệt sĩ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn cũng được quan tâm thực hiện và từng bước được xã hội hóa với nhiều phong trào sâu rộng, có tác dụng thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, Bữa cơm ấm tình mẹ VNAH, Hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, Chăm sóc, phụng dưỡng mẹ VNAH… Những kết quả đạt được đã góp phần ổn định đời sống gia đình người có công và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

          Hiện nay trên địa bàn huyện có 7.301 người được hưởng chính sách người có công được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có 413 liệt sỹ; 96 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 1.485 bệnh binh; 63 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 01 Anh hùng LLVT; 42 người bị địch bắt tù đày; 57 Cựu thanh niên xung phong; 326 người có công giúp đỡ cách mạng; 302 người được xác nhận trợ cấp theo Quyết định 290, 188; 163 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 4.353 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Các chế độ chính sách của người có công cách mạng được chi trả đầy đủ, kịp thời. Trong 10 năm qua, tổng nguồn kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng trong 10 năm qua (2013-2022) hơn 541 tỷ đồng; đã đầu tư hơn 03 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng công trình tưởng niệm; tổ chức huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 3,3 tỷ đồng và huy động các nguồn lực khác để thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, theo đó đã xây dựng được 84 nhà tình nghĩa, thăm tặng 247 sổ tiết kiệm, thăm tặng quà nhân các dịp Lễ, Tết và thực hiện tốt Chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người có công với tổng kinh phí thực hiện hơn 10,4 tỷ đồng; trong 10 năm qua, huyện nhà cũng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công với 1037 nhà người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới, tổng kinh phí thực hiện là hơn 34,5 tỷ đồng.

          Những kết quả đạt được nêu trên là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn, đặc biệt là ngành lao động – thương binh và xã hội huyện. Những kết quả ấy đã góp phần ổn định đời sống cho người có công với cách mạng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói chung, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh, cống hiến cho trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc ngày hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác người có công trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương cơ sở đối với công tác người có công đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý đối tượng, xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ liên quan cho người có công và thân nhân người có công ở một số địa phương còn chưa được đầy đủ, chậm so với thời gian yêu cầu; việc sai lệch thông tin cá nhân như năm sinh, họ tên của người có công hiện tại so với hồ sơ gốc được xác lập ban đầu tại một số xã vùng cao của huyện vẫn còn xảy ra. Ngoài ra, do đặc thù là huyện miền núi đa phần đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc lưu giữ các giấy tờ tùy thân, các giấy tờ công nhận danh hiệu, các quyết định hưởng trợ cấp liên quan bị 8 thất lạc nên gây khó khăn cho việc cung cấp giấy tờ làm căn cứ pháp lý để công nhận người có công với cách mạng theo quy định hiện hành. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Mai Thị Xữ (Thị trấn Trà My)

           Hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng ngày 21/7/2022 Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công giai đoạn 2013-2022. Qua Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được cũng như nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ công tác người có công trong thời gian đến; đồng thời qua Hội nghị tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện thời gian qua. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên BTVTU, Trưởng ban Nội chính tỉnh ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác thương binh liệt sỹ, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công với cách mạng trong thời gian qua, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác người có công trên địa bàn huyện trong thời gian đến đạt được những kết quả cao hơn. Tại Hội nghị, đồng chí Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị đã bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước, các bác, cô chú là thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với với cách mạng; đồng thời biểu dương các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội cùng các cá nhân đã đóng góp vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí Thái Hoàng Vũ đề nghị các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội cùng các cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục làm thật tốt hơn nữa công tác chăm sóc Thương binh, liệt sĩ và người có công, coi đây là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và Bảo vệ tổ quốc.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn