Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My - 20 năm đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My luôn đồng hành, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại huyện miền núi Bắc Trà My.

Đồng hành cùng hộ nghèo và đối tượng chính sách

Năm 2003, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My được thành lập. Đóng chân tại huyện miền núi trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nhất là giao thông, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng; trình độ dân trí của một bộ phận Nhân dân còn thấp và không đồng đều, tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân phần lớn còn lạc hậu, canh tác nhỏ lẻ. Tại thời điểm năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm khoảng 85% dân số (nếu tính theo tiêu chí mới như hiện nay). Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động giúp cho người nghèo và các đối tượng chính của huyện Bắc Trà My tiếp cận nguồn vốn và vay ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống. Nhờ thực hiện tốt các chính sách tín dụng, nên tính đến ngày 31/12/2021 tổng nguồn vốn cho vay ưu đãi là 433.298 triệu đồng, tăng gấp 46 lần so với năm 2003. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 379.722 triệu đồng, chiếm 87,6% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động chiếm 8,9%, nguồn vốn nhận uỷ thác đầu tư của ngân sách địa phương chiếm 3,4% tổng nguồn vốn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện hàng năm từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách chuyển vốn để Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện cho các hộ nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền là 2.486 triệu đồng, riêng năm 2022 có mức chuyển cao nhất là 700 triệu đồng. 

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My thăm hộ trồng mía tím tại thôn 2, xã Trà Giang

 

Với số lượng cán bộ không nhiều so với tổng số dân của huyện nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn miệt mài với nhiệm vụ chính sách tín dụng, phối hợp chặt chẽ với 13 điểm giao dịch của xã, thị trấn bám sát cơ sở để hướng dẫn thủ tục, thu và nhận tiền gửi của các đối tượng chính sách. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tuân thủ sự chỉ đạo của cấp trên nên tổng doanh số cho vay giai đoạn 2003-2022 là 1.353 tỷ đồng với 42.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ giai đoạn 2003-2022 là 920 tỷ đồng.

Hiệu quả từ tín dụng chính sách mang lại

Qua gần 20 năm thành lập, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành trong huyện triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Hình ảnh phiên giao dịch giữa  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My và người dân xã Trà Đốc 

 

Từ năm 2003 đến nay có 19 chương trình tín dụng được triển khai cho vay trên địa bàn huyện, tăng 17 chương trình tín dụng so với thời điểm thành lập (trong đó có 11 chương trình tín dụng còn hiệu lực). Đến ngày 31/12/2021, tổng số tiền cho vay đang còn dư nợ trong dân là 432.736 triệu đồng với 7.684 hộ vay (trong đó 63% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số) gấp gần 47 lần so với thời điểm thành lập. Có 46/46 thôn, tổ dân phố được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nâng tổng dư nợ sau 20 năm hoạt động lên gần 433 tỷ đồng, gấp 48 lần so với ngày mới thành lập. Trong đó, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng 392 tỷ đồng, chiếm 90,5%; vốn phi sản xuất phục vụ dân sinh chiếm 9,5%. Đặc biệt, chương trình cho vay học sinh, sinh viên được thực hiện kể từ năm 2007 đến nay với tổng dư nợ là 7.099 triệu đồng và có 225 hộ vay. Nhờ chính sách ưu việt này nên nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được học đại học, được mua máy tính để phục vụ học tập. Tính đến cuối tháng 5 năm 2022, tổng số dư nợ chương trình học sinh sinh viên là 6,7 tỉ đồng với hơn 700 hộ vay vốn cho 850 em học sinh theo học đại học. Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục dành nguồn vốn vay ưu đãi thuộc gói hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thông qua các chương trình vay vốn chủ yếu như: vốn cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vốn vay giải quyết việc làm; vốn vay học sinh sinh viên mua máy tính phục vụ học tập...

Những thành quả mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Trà My đạt được trong suốt 20 năm qua đã mang đến một bức tranh đầy màu sắc trong hoạt động tín dụng chính sách. Các hoạt động này đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Góp phần đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện miền núi Bắc Trà My từng bước giảm nghèo một cách bền vững qua từng năm và xây dựng nông thôn mới. Những thành quả đó là nền tảng, là động lực quan trọng để Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục đồng hành, gắn bó mật thiết với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đi lên.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn