Sơ kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cụm miền núi 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 28.7, Cụm thi đua Phòng LĐ-TB&XH các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua cụm miền núi 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Bắc Trà My.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện miền núi của tỉnh đã tham mưu nhiều hình thức để thông tin, truyền thông, tuyên truyền và tạo việc làm cho người lao động. Theo đó, các địa phương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Panko, Thaco, Fashion Garments...  tổ chức Sàn giao dịch việc làm. Sàn giao dịch tại các địa phương đã thu hút được hàng trăm lao động tham dự nghe tư vấn, kết nối thành công việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tính đến 30/6/2022, có 07/9 huyện miền núi đã có 93 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các huyện miền núi tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững . Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác chuyên môn  tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện miền núi của tỉnh được tăng cường nhằm giảm thiểu giấy tờ hành chính. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) trong hoạt động của cơ quan. Có 100% các huyện áp dụng thực hiện quản lý văn bản trên Q-Office, trên 90% số lượng văn bản được ký số; 100% số lượng văn bản ban hành dưới dạng văn bản điện tử, trừ một số lĩnh vực yêu cầu bảo mật. 

Tại Hội nghị, 9 huyện miền núi của tỉnh cũng đã thống nhất tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 gắn kết với các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện phát động. 

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn