Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật tại xã Trà Tân và Trà Đốc

Ngày 29/7/2022, Phòng Tư pháp huyện phối hợp Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân hai xã Trà Tân và Trà Đốc. 

 

Tại buổi tuyên truyền, Đoàn công tác đã tổ chức tuyên truyền các văn bản luật có liên quan, thiết thực với đời sống nhân dân luật như: Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật có liên quan để bà con nhân dân nắm bắt thực hiện. Kịp thời tư vấn và trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân có nhu cầu trên các lĩnh vực cụ thể như: lâm nghiệp, hộ tịch, hôn nhân và gia đình... Đoàn đã tư vấn, trợ giúp những thắc mắc, bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực thấu tình, đạt lý, đảm bảo theo các quy định pháp luật trong đó tập trung tuyên truyền cho bà con các hành vi vi phạm về lâm nghiệp, hiểu rõ tác hại qua đó nhằm góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân tiếp cận các nội dung văn bản luật một cách gần gũi, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, qua đó góp phần định hướng tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật của bà con nhân dân. Những khó khăn, vướng mắc của bà con về thủ tục hành chính trong thời gian qua cũng đã được Đoàn công tác kịp thời tư vấn, trợ giúp.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn