Bắc Trà My thăng hạng cải cách hành chính

Đứng vị trí thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, Bắc Trà My tiếp tục vươn lên vị trí thứ 2 sau TP.Tam Kỳ trên bảng xếp hạng năm 2021 khối UBND các huyện, thị xã, thành phố vừa được UBND tỉnh công bố.

Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp Chỉ số CCHC của huyện Bắc Trà My thăng vị thứ xếp hạng. Kết quả này ở hai năm trước đó – năm 2019, từ vị trí 18/18 địa phương, Bắc Trà My vươn lên xếp thứ 12 về Chỉ số CCHC.

 

Với kết quả xếp hạng năm 2021, Bắc Trà My được UBND tỉnh đánh giá nằm trong tốp 2/18 địa phương có Chỉ số CCHC thuộc nhóm tốt. Người đứng đầu UBND huyện Bắc Trà My cũng được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện CCHC năm 2021.

Để có được kết quả nêu trên, năm 2021, UBND huyện Bắc Trà My tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và 29 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phân định rõ trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả phải đạt được đồng bộ trên 7 lĩnh vực CCHC.

Kiên trì với nhiệm vụ này, năm 2022, kế hoạch CCHC của huyện được cụ thể hóa thành 31 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc thực hiện, với mục tiêu chính được xác định là tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín trong thực thi công vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã kích hoạt hoạt động của bản đồ thể chế tại địa chỉ “bandotheche.quangnam.gov.vn” và qua theo dõi cho thấy huyện Bắc Trà My luôn duy trì vùng xanh, bởi tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn hơn 90%.

Theo ông Trần Thanh Cúc – Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đã tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng nền hành chính công thực sự trong sạch, hiệu quả. Cùng với đó, cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng ngày càng công khai, minh bạch.

“Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn trong 6 tháng đầu năm luôn đạt kết quả cao (trung bình trên 90%). Việc triển khai giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 được UBND huyện quan tâm, thường xuyên chỉ đạo và có giải pháp kịp thời, cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện” – ông Cúc cho biết.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn