UBMTTQVN tỉnh tập huấn triển khai xây dựng xã điểm về An toàn giao thông tại xã Trà Đông

            Sáng ngày 03/8/2022, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với UBMTTQ xã Trà Đông tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai xây dựng xã điểm về An toàn giao thông và tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2022. Tham gia tập huấn có trên 100 người là cán bộ làm công tác Mặt trận, trưởng thôn và Nhân dân trên địa bàn xã.