Ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam. Trong đó, Hội đồng đánh giá du lịch xanh gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Có 6 tổ đánh giá theo 6 Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam dành cho: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan, điểm du lịch dựa vào cộng đồng.

Dòng Suối Ví - Xã Trà Kót . Ảnh: Nguyễn Hữu Khiêm

 

Các Đánh giá viên có trách nhiệm: kiểm tra quy trình, các thủ tục hồ sơ và tài liệu liên quan đến Bộ tiêu chí du lịch xanh, xem xét việc tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến phạm vi chứng nhận hay không; xem xét kết quả “Tự đánh giá trực tuyến” có đáp ứng yêu cầu hay không, duy trì có hiệu quả hay không; kiểm tra quá trình thực hiện của tổ chức, cá nhân đã thực hiện; thông báo về kết quả đánh giá thực tế theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí du lịch xanh; trước khi tiến hành đánh giá, Đánh giá viên hoặc chuyên gia (nếu có) sẽ ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích; thông báo cho tổ chức, cá nhân được đánh giá về họ tên đầy đủ của các Đánh giá viên và chuyên gia mời đánh giá (nếu có) đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp đơn đồng ý hoặc xác nhận trước khi thực hiện đánh giá.

Hội đồng thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận du lịch xanh trong vòng 15 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đơn. Trường hợp chưa đạt theo quyết định của Bộ tiêu chí, đánh giá viên sẽ thông báo lại cho tổ chức, cá nhân thời gian khắc phục để gửi hội đồng xem xét, đánh giá lại.

Thời gian khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo. Sau khi được cấp chứng nhận du lịch xanh, hội đồng sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát ít nhất 5 năm 1 lần tại cơ sở cấp chứng nhận.

Chi tiết Quyết định và Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam:

Quyết định

Quy chế

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn