Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2022

             Ngày 09/9/2022, tại xã Trà Ka, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. 

Quang cảnh Hội trường giao ban quý III/2022

              Trong quý III/2022, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã bám sát vào kế hoạch, các văn bản chỉ đạo MTTQ huyện, cấp uỷ, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác ước đạt trên 85% khối lượng, trong đó tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nhất là tuyên truyền vận động Nhân dân tiêm phòng vắc xin; tổ chức diễn đàn đối thoại Chính quyền và Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Trà My lần thứ I - năm 2022; tham gia phối hợp triển khai tuyên truyền vận động và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thường xuyên nắm tình đời sống, sản xuất tâm tư nguyện vọng của người dân; tiếp tục tuyên truyền 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tình hình Nhân dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người trên địa bàn huyện không xảy ra. Tuy nhiên, công tác mặt trận một số xã, thị trấn triển khai vẫn còn tồn tại, nhất là công tác phối hợp giữa mặt trận, tổ chức chính trị xã hội với cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; chưa cập nhật những chủ trương, văn bản mới để tuyên truyền cho người dân nắm rõ, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; một số địa phương triển khai“Trang Fanpage cộng đồng” thiếu quan tâm, chưa hiệu quả và còn lúng túng; việc nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng Nhân dân chưa kịp thời (xã Trà Kót) và thiếu chính xác (xã Trà Nú).

                Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị mặt trận cấp xã tập trung triển khai một số công việc như: Cần rà soát lại toàn bộ công việc 09 tháng đầu năm còn tồn đọng, chưa làm và nhiệm vụ quí IV năm 2022 để khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm trước 30/10/2022 để tập trung nhiệm vụ triển khai Kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và giao ban cụm thi đua các huyện miền núi năm 2022; tiếp tục triển khai Công văn số 1496/MTTW-BTT, ngày 29/7/2022 của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Công văn số 741-CV/HU ngày 12/8/2022 của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, nhất là các lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm như: Đất đai, tôn giáo, vấn đề ranh giới 364,… một cách kịp thời, rõ ràng và chính xác.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn