Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức điều tra dư luận xã hội tại huyện Bắc Trà My

Sáng ngày 14/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức điều tra dư luận xã hội về chủ đề “Thực trạng việc đọc, sử dụng, khai thác Báo Quảng Nam trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh” tại huyện Bắc Trà My theo hình thức khảo sát trực tiếp. Đồng chí Phan Sơn – Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp hướng dẫn, khảo sát.

Đối tượng được mời dự khảo sát lần này là các đồng chí lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên các tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức xây dựng Nhà nước và các tổ chức Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện; cán bộ hưu trí; một số đồng chí Bí thư chi bộ thôn và Đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng số phiếu được phát ra là 80 phiếu. Nội dung phiếu điều tra gồm 12 câu, tập trung xin ý kiến vào các vấn đề như: việc chọn đọc, sử dụng Báo Quảng Nam trong thời gian qua; chất lượng Báo; các nội dung, chuyên mục được quan tâm khai thác trên Báo; đánh giá hạn chế của Báo Quảng Nam hiện nay; những đề xuất, kiến nghị góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng Báo Quảng Nam trong thời gian tới… Sau điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp kết quả và báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt.

 

Được biết, Bắc Trà My là một trong 13 đơn vị của tỉnh được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam chọn để khảo sát, điều tra về “Thực trạng việc đọc, sử dụng, khai thác báo Quảng Nam trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh” đợt này. 

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn