Bắc Trà My triển khai một số nội dung liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

              Chiều ngày 13/9/2022, Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ chủ trì cuộc họp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Lê Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Bắc Trà My năm 2022 theo Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND huyện; Chủ tịch UBND và Cán bộ Lao động – TB&XH các xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp

              Tại cuộc họp đã triển khai Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND huyện về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Trà My theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các địa phương phối hợp triển khai nhiệm vụ soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan trong thực hiện quy trình rà soát; từng tiêu chí phải được rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo; có sự tham gia của người dân và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn