Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 6122 yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục giấy phép kinh doanh karaoke. Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đối với các địa phương cấp huyện, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phụ trách. Rà soát việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh.

Yêu cầu cơ sở kinh doanh không đảm bảo đủ các nguyên tắc, điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke phải ngừng hoạt động để khắc phục, khi đảm bảo đủ điều kiện mới được hoạt động trở lại. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke không còn hoạt động 12 tháng liên tục phải có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tự chấm dứt hoạt động và nộp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đã cấp cho UBND cấp huyện.

Các địa phương phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường, về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và tiếng ồn. Xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo kết quả xử lý đến cơ quan có liên quan.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn