Bắc Trà My triển khai thực hiện 276 mô hình dân vận khéo năm 2020-2021

Chiều ngày 22/9, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2022-2025.

Trong 2 năm qua, mô hình dân vận khéo đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn huyện đã đăng ký và triển khai thực hiện 276 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 21 mô hình được đánh giá đạt hiệu quả. Tiêu biểu như: mô hình chuyển đổi giống lúa cho năng suất cao của Hội Nông dân thị trấn Trà My; mô hình vận động hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc đường hoa và mô hình Tủ quần áo không đồng của Hội LHPN các xã, thị trấn; mô hình thực hiện các thủ tục cải cách hành chính trên các lĩnh vực bằng phần mềm tại trung tâm giao dịch một cửa huyện của Văn phòng HĐND&UBND huyện; mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường” của thôn 1 xã Trà Tân… 

 

Tại Hội nghị chuyên đề, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo huyện Bắc Trà My đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến thực tiễn từ cơ sở. Qua đó, đưa ra các giải pháp đúng đắn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn huyện từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn