Công điện của UBND tỉnh Quảng Nam tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Ngày 25.9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 (bão Noru).

Xem chi tiết Công điện tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn