Học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 28.9 để phòng tránh bão số 4

Ngày 27/9, UBND tỉnh có Công văn 6335/UBND-KGVX cho học sinh nghỉ học phòng, tránh bão số 4.

Theo dự báo, bão Noru (Bão số 4) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung bộ trong đó có tỉnh Quảng Nam từ chiều ngày 27/9/2022 đến ngày 28/9/2022. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão, thực hiện Công văn số 1262-CV/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, ứng phó với bão số 4; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện thông báo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học ngày 28/9/2022 để phòng, tránh bão số 4. Sau ngày 28/9/2022, tuỳ theo diễn biến tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động quyết định việc tiếp tục cho học sinh các cấp (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) trên địa bàn nghỉ học hoặc đi học trở lại; đối với cấp Trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phù hợp. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tập trung công tác kiểm tra, chèn chống cơ sở hạ tầng trường, lớp học; thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở địa phương để có phương án phòng tránh hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra; kịp thời cập nhật tình hình thiệt hại báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp theo yêu cầu; khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra; dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sớm ổn định và tổ chức dạy học để đảm bảo chương trình năm học. 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn