Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 30/9, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII để quyết định một số nhiệm vụ quan trọng tại địa phương.