Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 30/9, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII để quyết định một số nhiệm vụ quan trọng tại địa phương.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My đã thông qua Nghị quyết bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Bắc Trà My; Nghị quyết Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, việc xây dựng, đăng ký kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; các danh mục đăng ký phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. Tuy nhiên, kết quả thực hiện hoàn thành công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đạt tỷ lệ thấp.

Năm 2023, ngoài việc đăng ký chuyển tiếp các công trình, dự án năm 2022 chưa thực hiện, thực hiện dở dang chuyển sang năm 2023 là 123 công trình với diện tích 405,99 ha. Các đơn vị địa phương tiếp tục đăng ký mới năm 2023 là 72 danh mục, với diện tích 117,09 ha.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My cũng đã thẳng thắn thảo luận, góp ý đưa ra các giải pháp sát thực để các Nghị quyết HĐND huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn