Bắc Trà My phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Sáng ngày 3.10, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19”.

Trường THCS Nguyễn Du phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức từ ngày 01 - 07/10/2022 với các hình thức đa dạng, nội dung thiết thực như: nói chuyện “Truyền thống và ý nghĩa học tập suốt đời” của lãnh đạo nhà trường, phát biểu cảm tưởng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời của các em học sinh, tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích trong các phong trào học tập,  tổ chức giờ đọc sách, tổ chức tham quan không gian sách… Các khẩu hiệu được tuyên truyền như: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”; “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”; “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập suốt đời”; “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập suốt đời là chìa khóa của sự thành công”…

Hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong đời sống nhân dân, đặc biệt là trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các đơn vị trường học, tạo được phong trào toàn dân học tập suốt đời. Đồng thời, tận dụng các nền tảng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số nhằm đa dạng hóa các kênh học tập và công cụ, thúc đẩy học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh sau đại dịch Covid -19.

Một số hình ảnh hoạt động tại Lễ phát động: