Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022 trên địa bàn huyện

Nhằm triển khai Kế hoạch số 4273/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Theo đó, để có cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022, lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tại trụ sở làm việc hoặc tại nhà riêng.

UBND huyện đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền phiếu khảo sát và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn