Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa nghị quyết đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư.

Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã hiệp thương phân công các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức thành viên hướng dẫn chỉ đạo mỗi cơ sở, mỗi chi, tổ hội giúp đỡ, đồng hành với 1 - 3 hộ nghèo.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến khu dân cư, tổ đoàn kết đã hiệp thương phân công giúp đỡ, đồng hành với 789 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My cho hay, các hoạt động chăm lo cho người nghèo được đông đảo cán bộ, công chức viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả.

Công tác vận động Quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện kịp thời. Trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp huyện vận động được hơn 1,7 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ vận động số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động được, Mặt trận đã tiến hành phân bổ, hỗ trợ xây dựng mới 40 nhà và sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng mới 143 nhà và sửa chữa 1 nhà phòng chống thiên tai. Phối hợp vận động tiếp nhận và phân bổ hơn 29.000 suất quà (trị giá gần 14,5 tỷ đồng) của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân dân trên địa bàn huyện gặp khó khăn do thiên tai và các dịp lễ tết. Qua đó, góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống…

“Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng các hoạt động cụ thể, hiệu quả đã góp phần xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện” - ông Thiệu nói.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn