Đưa vào sử dụng hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Trà Tân và Trà Nú

Ngày 30/10, huyện Bắc Trà My chính thức đưa vào vận hành sử dụng 2 hệ thống Đài Truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (Đài truyền thanh IP) tại 2 xã Trà Tân và Trà Nú; tổng kinh phí đầu tư 720 triệu đồng, từ nguồn ngân sách sự nghiệp huyện.

Khai thác vận hành Đài truyền thanh IP tại xã Trà Nú

          Quy mô mỗi Đài truyền thanh IP được trang bị 10 cụm thu phát thanh, máy vi tính, thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, phần mềm vận hành điều khiển chương trình phát thanh với bản quyền vĩnh viễn… 

          Hai xã Trà Tân và Trà Nú trước đây được đầu tư lắp đặt Đài Truyền thanh vô tuyến FM, nhưng thường xuyên hư hỏng nhiều thiết bị; trong đó, Đài truyền thanh xã Trà Nú đã ngừng hoạt động, còn Đài truyền thanh xã Trà Tân thì hoạt động cầm chừng. 

         Ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay, việc đầu tư mới Đài Truyền thanh IP cho xã, giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; đồng thời giữ vững tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông cho xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn