Hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đầu nguồn

Ngày 03/11/2022, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban MTTQ VIệt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đầu nguồn.Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu, gồm: Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng ban liên quan, các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; công chức địa chính – xây dựng - môi trường các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn An – Chuyên viên Sở Tài nguyên & Môi trường làm báo cáo viên tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, tập huấn 02 Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về ban hành quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chủ động lắng nghe; tích cực thảo luận, tiếp thu kiến thức về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo trong công tác quản lý chất thải rắn tại nguồn đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý chất thải rắn tại địa bàn quản lý.

Với những thông tin tiếp thu tại Hội nghị lần này sẽ là cơ sở để Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT, công chức cấp xã nâng cao chất lượng tham mưu và tuyên truyền vận động các Đoàn viên, Hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật bảo vệ tài nguyên, môi trường, từng bước thay đổi thói quen, hành vi của cộng đồng, huy động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. 

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn