Từ ngày 28.10.2022, lãi suất tối đa đối với cá nhân gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 7,4%/năm

Theo Quyết định 8527 ngày 27/10/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân, tổ chức: không có kỳ hạn sẽ có lãi suất tối đa là 0,5%; kỳ hạn 01 và 02 tháng đối với cá nhân là 4,9% và tổ chức là 4,6%; kỳ hạn từ 03 đến dưới 06 tháng đối với cá nhân là 5,4% và tổ chức là 5,1%; kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng đối với cá nhân là 6,1% và tổ chức là 5,8%; kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng đối với cá nhân cũng là 6,1% và tổ chức cũng là 5,8%; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đối với cá nhân là 7,4 % và tổ chức là 6,2%. Chọn ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiền là một trong những “bí quyết” để sinh lãi tối đa cho khoản tiền nhàn rỗi của người dân. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các chính sách tín dụng với các đối tượng người nghèo, người đặc biệt khó khăn. Vì vậy, người dân sẽ có nhiều cơ hội được vay vốn đầu tư, kinh doanh, tu sửa nhà cửa… tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi thấp.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Trà My giao dịch định kỳ tại các xã, thị trấn.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn