Thôn 1, xã Trà Giang tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Ngày 05/11/2022, UBMTTQVN xã Trà Giang phối hợp cùng với Ban Nhân dân thôn 1, xã Trà Giang tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn 1. Đến dự Ngày hội có các đồng chí: Phan Công Lương – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lê – Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Luận – Ủy viên Ban Thường trực Mặt trận huyện, lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trà Giang, đại diện các Hội, Đoàn thể, lãnh đạo các trường, trạm đóng trên địa bàn xã, đại diện Ban nhân dân các thôn và nhân dân thôn 1, xã Trà Giang.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn 1, xã Trà Giang

 

Thôn 1 được sáp nhập từ  thôn 1 và thôn 3 (cũ), với hơn 350 hộ, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Thôn có địa thế tương đối thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận của Tổ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, kinh tế, văn hóa, xã hội của thôn được giữ vững; lợi ích thiết thực của Nhân dân được quan tâm. Nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục; phòng chống dịch bệnh; xây dựng gia đình văn hóa. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Đến nay, toàn thôn có trên  95% hộ gia đình đạt văn hóa, 100% hộ gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia ký kết đảm bảo an ninh trật tự.

 Bên cạnh đó, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, thời gian qua, nhân dân thôn 1 đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên trong cộng đồng dân cư khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

 Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, Ban công tác mặt trận và nhân dân thôn 1 cùng ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Địa phương cũng tổ chức các trò chơi dân gian như: đập niêu, đi gạch và đổ nước vào chai và tập luyện, biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi nhằm tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng dân cư. Các tổ nhân dân tự quản cũng đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" năm 2023.