Bắc Trà My tổng kết lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Chiều ngày 08/11/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức tổng kết lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Dự Lễ tổng kết có đồng chí Phan Công Lương – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị được khai giảng vào ngày 25/10/2022, có 63 học viên. Phần lớn các học viên là cán bộ quân, dân chính thôn; giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện. Chương trình học tập có 18 chuyên đề, bao gồm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; lịch sử truyền thống của Đảng. Ngoài ra, các học viên còn được các đồng chí Báo cáo viên truyền đạt, cung cấp các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX gắn với cập nhật thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện thời gian gần đây. 

Khen thưởng cho các học viên xuất sắc

 

Nhìn chung, các học viên tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, chủ động trong nghiên cứu tài liệu và trao đổi, thảo luận sôi nổi tại lớp. Qua các bài kiểm tra hết học phần và thi tốt nghiệp cho thấy học viên đã tiếp thu sâu sắc hệ thống kiến thức, có quan điểm, lập trường tư tưởng và thái độ chính trị đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả cuối khóa, có 63/63 học viên đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị. Trong đó, có 06 học viên được xếp loại xuất sắc, 49 học viên xếp loại giỏi; 12 học viên xếp loại khá và 02 học viên trung bình.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn