Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII và triển khai các văn bản liên quan đến công tác cán bộ

Sáng ngày 15/11/2022, Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII và triển khai, quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tại điểm cầu của huyện, có 45 đại biểu là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX; Bí thư các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Tại 13 điểm cầu của xã, thị trấn có 192 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu của huyện.

 

Tại điểm cầu của huyện, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII diễn ra từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022 tại thủ đô Hà Nội; đồng chí Phan Công Lương – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội; đồng chí Trương Đình Tuyết – HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ triển khai nội dung Thông báo số 447-TB/TU, ngày 03/11/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý sau khi bị kỷ luật và triển khai, quán triệt các nội dung quy định tại Công văn số 1350-CV/TU, của Tỉnh uỷ Quảng Nam về quản lý cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn