Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2022

UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2022 đối với mỏ cát, sỏi khu vực Lũng Lô thuộc địa phận thôn 1 xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn.

Thông tin về địa điểm, khu vực đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
- Tên địa danh, địa chỉ, địa giới hành chính: Khu vực Lũng Lô thuộc địa phận thôn 1 xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn.
- Ký hiệu: BTM - BS01.
- Diện tích: 15,1 ha.
- Trữ lượng: Khoảng 453.000m3.
- Hiện trạng: Đất sông, suối chưa sử dụng, do Nhà nước quản lý.

- Quy hoạch hiện tại: Đã được UBND tỉnh Quy hoạch khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/02/2022. Ngoài ra, không chồng lấn các quy hoạch khác.

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt và Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2022 bên dưới:

  1. Quyết định 
  2. Kế hoạch

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn