Công an huyện ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Trà My

Chiều ngày 16/11, Công an huyện Bắc Trà My và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Bắc Trà My (Agribank huyện Bắc Trà My) đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động của Agribank.

Công an huyện và Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Bắc Trà My ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động của Agribank

 

Mục đích của Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện và Agribank huyện Bắc Trà My nhằm đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước; hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của Agribank chi nhánh huyện Bắc Trà My. Qua đó, tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc Công an huyện và Agribank huyện Bắc Trà My trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để Công an huyện chủ động có các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ. Nội dung ký kết còn có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay để cho các tầng lớp Nhân dân tiếp cận được nguồn vốn vay nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn huyện.

Tại đây, hai đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động ngân hàng năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn