Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tỉnh Quảng Nam

1. Tình hình mưa đã qua
Trong 6 giờ qua (từ 10h - 16h ngày 19/11), các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như: Trà Dơn 75.2mm, Tam Trà 74.8mm, Xuân Bình 73.0mm, Trà Giáp 63.6mm, Tam Lãnh 49.6mm, Trà My 47.4mm, Trà Leng 45.6mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở các địa phương Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 85%)

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:
Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

 

2. Cảnh báo nguy cơ:
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

4. Cảnh báo tác động:
Nguy cơ tác động đến các tuyến đường giao thông, khu vực ven sông suối, các ngầm tràn qua các sông suối...
 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn