Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022.

Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

Tại huyện Bắc Trà My, lịch ngừng cấp điện từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2022. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện cụ thể như sau:

Ngày 27/11/2022 (6h00 - 14h00): Xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui, Sông Tranh 2

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 15h30): Trạm Thôn 4-2 Trà Tân

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 15h30): Trạm Khối 7-2

Ngày 30/11/2022 (07h30-08h00 và 15h00-15h30): Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú

Ngày 30/11/2022 (7h30 - 15h30): Xã Trà Kót

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn