Điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Về nhu cầu tuyển dụng công chức:

- Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại 02 vị trí việc làm (Văn thư; Quản lý kết cầu hạ tầng) của Sở Giao thông vận tải

- Điều chỉnh ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển đối với 02 vị trí việc làm: Vị trí “Quản lý về du lịch” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; vị trí “Quản lý nghiệp vụ y, dược, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình” của UBND huyện Đại Lộc

Về nhu cầu tuyển dụng viên chức:

- Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Kế toán” của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã Điện Bàn; 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Phát thanh viên” của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Đại Lộc.

- Điều chỉnh tên lĩnh vực và mã vị trí việc làm đối với 02 vị trí việc làm viên chức: Vị trí “Hỗ trợ thi công, duy tu, bảo dưỡng công trình” của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện Thăng Bình; vị trí “Theo dõi, xử lý trong lĩnh vực quản lý hệ thống điện chiếu sáng” của Ban Quản lý đô thị huyện Phước Sơn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành theo quy định.

Xem chi tiết các văn bản bên dưới:

1. Quyết định điều chỉnh

2. Phụ lục điều chỉnh

3. Thông báo điều chỉnh

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn