Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật

Huyện Bắc Trà My vừa triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật tại 13 trường Trung học cơ sở tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với hình thức đa dạng, hấp dẫn, Hội thi đã giúp các em học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật từ những tình huống cụ thể nhất.

 

Trong những năm qua, bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nói chung, công tác PBGDPL trong tầng lớp thanh niên, học sinh trong các trường học nói riêng đã được huyện Bắc Trà My hết sức quan tâm và được chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, đã giúp các em tránh khỏi những vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật. Bên cạnh đó còn tạo dựng nên môi trường giáo dục lành mạnh, không có bạo lực học đường, không có vi phạm pháp luật. “Xác định tuyên truyền pháp luật góp phần tích cực góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đợt này, chúng tôi chú trọng đối tượng học sinh, thế hệ kế cận của đất nước với mong muốn đưa hiến pháp, pháp luật đến đội ngũ tương lai này”,Ông Võ Văn Xuân - Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết thêm.

Với hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hấp dẫn và hiệu quả, Hội thi lần này đã thu hút hơn 300 em học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Trà My tham gia. Hội thi thành công đã từng bước xây dựng và hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong thanh thiếu niên. Hội thi còn là dịp để các em học sinh có nhận thức đúng đắn hơn về pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn