Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XII

Trong 2 ngày 14 và 15/ 12, HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XII đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

 

Trong năm 2022, huyện Bắc Trà My thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội theo Nghị quyết số 33 ngày 21/12/2021 của HĐND huyện. Trong đó, thực hiện vượt 11 chỉ tiêu, đạt 7 chỉ tiêu. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn huyện thực hiện đạt 8.485 nghìn tấn, đạt 113,1% kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện có 11 sản phẩm OCOP (10 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh). Huyện Bắc Trà My cũng đã thành lập Trung tâm triển lãm trưng bày sản phẩm Trà My để đưa vào hoạt động, trưng bày trên 40 sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của huyện. Qua đó, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của địa phương với du khách trong và ngoài tỉnh.  Phát biểu tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Năm 2022, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Song, hệ thống chính trị toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân khôi phục và phát triển sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ gây ra được thực hiện kịp thời; công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Đã tổ chức thành công Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.”

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My đã tham gia thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung xem xét các nội dung trình Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My (giai đoạn 2021 - 2030); thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 sắp đến.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn