Quân sự huyện Bắc Trà My nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào phát triển về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trên địa bàn huyện.

Sâu sát trong tham mưu và chỉ đạo

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã kiện toàn Hội đồng Thi đua – khen thưởng, hướng dẫn các đơn vị cơ sở lập kế hoạch và tổ chức phát động, sơ kết các đợt thi đua đột kích lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm chế độ nắm, theo dõi, phản ảnh tình hình tư tưởng công tác quản lý tư tưởng quân nhân; duy trì các chế độ thông tin, thông báo thời sự, thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, "mỗi tuần học một điều luật"; học lời Bác Hồ dạy cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/ 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Quân sự và LLVT huyện. Thông qua đó, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với  thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chi bộ trực thuộc và trong cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. 

Thông qua các hoạt động sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Quốc phòng, Quân khu và các phong trào thi đua yêu nước, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm để kịp thời đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các nhân tố mới, các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng để lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang của huyện nhà.

Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch của cấp trên mà trọng tâm là quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tham quan mô hình ra quân huấn luyện năm 2022

 

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong năm 2022. 

Điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua

Nhờ nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nên trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua cụm các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. 

Nhờ chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhất là phát triển đảng viên mới nên trong năm 2022 đã phát triển đảng viên trong lực lượng quân nhân dự bị 1 được 08 đồng chí (ngoài chỉ tiêu); Dân quân cơ động, dân quân thường trực là 22/4 đồng chí. Tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ 30,19%/29,79% trong đó, dân quân cơ động (không tính Ban Chỉ huy xã, thị trấn) là 24,49%/21,29% vượt 3,2%. Tỉ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị là 19,98%/19,70% vượt 0,28%, trong đó sĩ quan dự bị là 88/120 đạt 73,33%. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có Chi bộ Quân sự có chi ủy.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nguồn vốn từ chăn nuôi, tăng gia sản xuất, cân đối quỹ vốn đơn vị để thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và cán bộ cơ quan. Tổ chức các hoạt động bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần nhân dịp Tết, lễ với tổng kinh phí trên 208 triệu đồng. Đặc biệt, trong cơn bão số 4 (Noru) vừa qua, quân sự huyện đã kịp thời chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán hơn 2.200 hộ dân đến vùng an toàn, được Nhân dân tin tưởng và thực hiện nghiêm túc, kịp thời.