Kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My năm 2022: Hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm

Với việc thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND huyện năm 2022, Bắc Trà My đã bước qua giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, sẵn sàng cho những dự định mới trong năm 2023.

Các sản phẩm OCOP, hàng thủ công, mỹ nghệ địa phương được giới thiệu, trưng bày tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Ảnh: N.Đ
Các sản phẩm OCOP, hàng thủ công, mỹ nghệ địa phương được giới thiệu, trưng bày tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Ảnh: N.Đ

 

Những kết quả nổi bật

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 sẽ được HĐND huyện Bắc Trà My đánh giá tại Kỳ họp thứ 10 khai mạc sáng nay, 14/12. Trên lĩnh vực kinh tế, theo UBND huyện Bắc Trà My, ước tổng giá trị sản xuất năm 2022 trên địa bàn đạt 2.927,1 tỷ đồng, tăng 12,86% so với năm 2021.

Trong đó, nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 696 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 23,79%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng ước đạt 1.487,4 tỷ đồng, tăng 17,16%, chiếm tỷ trọng 50,82%; thương mại dịch vụ ước đạt 743,3 tỷ đồng, tăng 12,28%, chiếm tỷ trọng 25,39%.

Đáng phấn khởi, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2022 đạt hơn 149,8 tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán tỉnh giao, đạt 121,3% dự toán HĐND huyện giao và tăng 3,6% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương (kể cả chuyển nguồn, bổ sung từ ngân sách tỉnh) đạt hơn 943,9 tỷ đồng, đạt 180,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 15,8% so với năm 2021.

Theo ông Trần Toại – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, chi ngân sách nhà nước đảm bảo ổn định, ngoài các nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết những phát sinh đột xuất trong năm còn cân đối nguồn tham mưu UBND huyện thực hiện một số nhiệm vụ chi lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội như: thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; sửa chữa, nâng cấp các trường học bị xuống cấp; phòng chống dịch COVID-19, dịch gia súc gia cầm; khắc phục hậu quả thiên tai; đối ứng thực hiện các dự án do trung ương và tỉnh hỗ trợ; tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022...

Tại cuộc giám sát mới đây, ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, trong điều kiện khó khăn chung, sau khi bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội, Bắc Trà My là một trong những địa phương sớm cụ thể hóa mục tiêu phát triển của tỉnh gắn với định hướng của Đảng bộ huyện, HĐND huyện bằng các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề làm cơ sở, mục tiêu đầu tư nguồn lực và các giải pháp thực hiện. Từ đó, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục ổn định, có sự phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu.

Đặc biệt, điểm mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là Bắc Trà My từng bước đa dạng sản phẩm, đi liền với đầu tư tổ chức hội chợ để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của địa phương. Huyện thành lập mới 7 hợp tác xã (tổng cộng 25 hợp tác xã) và bước đầu duy trì hoạt động có hiệu quả, giải quyết nhiều lao động, hình thành các sản phẩm OCOP cho địa phương.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Trong các tồn tại, hạn chế được nhìn nhận, theo UBND huyện Bắc Trà My, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 chậm. Ước giải ngân tổng vốn đầu tư công năm 2022 đến 31/12/2022 hơn 226,3/319,9 tỷ đồng, đạt 70,7% so với tổng kế hoạch vốn.