Huyện uỷ Bắc Trà My tổng kết chuyên đề công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 23/12/2022, Huyện uỷ Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên đề công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ; thành viên BCĐ công tác Tôn giáo, Quy chế Dân chủ cơ sở, Dân vận khéo; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ; cán bộ phụ trách công tác Văn phòng, Tuyên giáo – Dân vận, Tổ chức – Kiểm tra Đảng uỷ các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – TUV, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Thái Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu là chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tiêm vắcxin phòng COVID-19 và áp dụng các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện; tổ chức thành công Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Tổ chức mở 09 lớp học tập các nghị quyết của Đảng và 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại cấp huyện cho 3.058 cán lượt cán bộ, đảng viên, giáo viên, quần chúng ưu tú. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và biểu dương khen thưởng 07 tập thể, 09 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và xây dựng hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam”. Duy trì việc biên soạn và phát hành 12 số bản tin của Đảng bộ huyện phục vụ tốt việc sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy trình luân chuyển, điều động, bố trí, đề bạt công tác cán bộ. Đã kết nạp 92 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 15% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra). Đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 10 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 08 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 06 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 07 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát chuyên đề 07 tổ chức đảng và 08 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2022-2025”. Xét chọn 13 mô hình Dân vận khéo cấp huyện.

Tại Hội nghị, có 7 đơn vị tham gia tham luận và thảo luận, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện các mô hình thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – TUV, Bí thư Huyện uỷ một lần nữa khẳng định: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng bộ huyện, đó là năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 20 năm chia tách huyện. Vì vậy, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhóm giải pháp như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện tốt việc chăm lo cho Nhân dân đón Tết nguyên đán Quý Mão no ấm, hạnh phúc và lành mạnh. Quan tâm đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, trong đó đề cao vai trò tiền phong gương mẫu và tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục nâng cao việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về các bước, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và nhân rộng các mô hình, điển hình thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. 

Tặng giấy khen cho các TCCS Đảng có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

 

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng và 10 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; trao Chứng nhận cho 13 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện. UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Thường trực Huyện uỷ đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng cho đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho 03 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Trà Ka, Trà Sơn và thị trấn Trà My.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn