Thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My (địa chỉ: Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BTM -BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết Thông báo: /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL468538&download=true

Quy chế đấu giá: /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL468556&download=true

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn