Đưa Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My vào hoạt động thường xuyên

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 23/12/2022 về hoạt động của Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My. 

 

Theo Kế hoạch, kể từ tháng 01/2023, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn huyện sẽ được đưa vào quản lý, giới thiệu, trưng bày thường xuyên hằng ngày. Đồng thời, từ ngày 01 - 03 hằng tháng, ngoài các sản phẩm kể trên, các xã, thị trấn sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Ngoài ra, vào các dịp lễ hội hoặc theo kế hoạch của tỉnh, huyện, Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My cũng sẽ mở cửa hoạt động để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân, du khách.

Việc đưa Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My vào hoạt động thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn huyện có cơ hội giới thiệu, trưng bày, quảng bá và giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; kích thích sản xuất tiêu dùng, hoạt động thương mại trên địa bàn huyện và ngoài huyện; phát huy hiệu quả việc vận hành, khai thác hạ tầng Trung tâm, đồng thời tạo điểm đến tham quan mua sắm, đảm bảo theo mục tiêu đầu tư xây dựng dự án này được duyệt.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn