Cơ quan Quân sự huyện Bắc Trà My tập huấn công tác cán bộ năm 2023

Sáng ngày 28/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức tập huấn công tác cán bộ năm 2023.