Cơ quan Quân sự huyện Bắc Trà My tập huấn công tác cán bộ năm 2023

Sáng ngày 28/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức tập huấn công tác cán bộ năm 2023.

 

Trong thời gian 5 ngày, 179 cán bộ được tham gia tập huấn các nội dung về chính trị, pháp luật, quốc phòng, quân sự. Có 2 chuyên đề về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp tại địa phương được triển khai đến cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn huyện. Đồng thời, các cán bộ còn được học tập các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ; các phương pháp huấn luyện kỹ thuật quân sự phục vụ cho công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện trong năm 2023.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn