Xã Trà Đông tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa XI

Sáng ngày 28/12, HĐND xã Trà Đông đã tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa XI để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện năm 2023. Dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND xã khóa XI.

Toàn cảnh kỳ họp

 

Năm 2022, thiên tai, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn. Song, hệ thống chính trị toàn xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Qua đó, đã thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 28/12/2021 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Trong 24 chỉ tiêu, đã thực hiện vượt 9 chỉ tiêu, đạt 13 chỉ tiêu. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt thực hiện đạt 1.615,6 tấn, đạt 116,48% kế hoạch, chăn nuôi đạt 103,2% kế hoạch; công tác tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục, lỡ mồm long móng, Tụ huyết trùng cho trâu bò đạt tỷ lệ trên 85%; đồng thời khống chế được dịch tả lợn châu phi trên địa bàn. Công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Tích cực tham gia các hoạt động trong chuỗi Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tham gia thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó, tập trung xem xét thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.