Bắc Trà My áp dung phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông

Từ ngày 15/01/2023, huyện Bắc Trà My sẽ bắt đầu áp dụng phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông

            Thông qua hệ thống camera, người tham gia giao thông sẽ dễ dàng bị nhận rất nhiều lỗi vi phạm. Điển hình là vi phạm vượt đèn đỏ.

            Những trường hợp vi phạm đều được camera ghi lại gửi về Trung tâm Điều hành thông minh có chức năng tích hợp, phân tích các thông tin dữ liệu. Từ đó lực lượng chức năng sẽ thu thập, trích xuất hình ảnh, lập hồ sơ vi phạm, phát hành thông báo cho chủ phương tiện, phối hợp với chủ phương tiện giải quyết vụ việc vi phạm…

            Mọi người khi tham gia giao thông cấn chấp hành tốt tin hiệu đèn giao thông trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh vi phạm giao thông được trích xuất từ camera gia thông: