Gặp mặt Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện nhân dịp đầu năm mới

Sáng nay 2/2, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức gặp mặt Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

 

Năm 2022, UBND huyện Bắc Trà My đã chủ động, tích cực kêu gọi, hướng dẫn, thực hiện các chính sách đãi ngộ để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Đến nay, có 11 dự án đã được phê duyệt đầu tư. Huyện cũng đã tổ chức thành công cuộc thi đánh giá, công nhận 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện năm 2022. Năm 2023, huyện Bắc Trà My tiếp tục kiện toàn, vận hành tốt hệ thống khởi nghiệp huyện, trong đó, chú trọng khâu liên kết các dự án và sản phẩm khởi nghiệp, phấn đấu thực hiện thành công các ý tưởng khởi nghiệp mới, góp phần tạo nên thành công trong "Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023".

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn