Bắc Trà My quyết tâm thoát nghèo

Với những mục tiêu cụ thể, Bắc Trà My đang quyết tâm thoát khỏi danh sách nghèo vào năm 2025. Mọi việc đã vào “guồng quay”, chỉ còn ở cách thực hiện để mục tiêu đó thành hiện thực.

Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững là một trong những giải pháp Bắc Trà My giúp người dân thoát nghèo hiệu quả trong thời gian tới. Ảnh: D.L

Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững là một trong những giải pháp Bắc Trà My giúp người dân thoát nghèo hiệu quả trong thời gian tới. Ảnh: D.L

 

Phải giảm 4.755 hộ nghèo

Trong mục tiêu đề ra, huyện Bắc Trà My phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 43,9% (năm 2022) đến cuối năm 2025 xuống còn 19,45% (giảm 30,99%, tương đương với 4.755 hộ), thu nhập bình quân đầu người phải đạt 40 triệu đồng/năm, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số đơn vị cấp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn còn 6/13 xã (chiếm 46,15%).

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch, Bắc Trà My đã có 656 hộ thoát nghèo. Điều này thể hiện quyết tâm cao độ ngay từ đầu lộ trình đặt ra. Ba năm còn lại, theo mục tiêu cần phải giảm 4.099 hộ nghèo, đây là điều không đơn giản, nhất là đối với một huyện miền có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My cho biết, năm 2022 là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mất khá nhiều thời gian, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

Dù vậy, huyện vẫn triển khai các phần việc nên từ đầu giai đoạn thực hiện đề án thoát khỏi huyện nghèo đã đạt được kết quả đáng mừng. Tuy vậy, giai đoạn còn lại, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn do hộ nghèo càng về sau càng khó tác động thoát nghèo bền vững, nên đây là mục tiêu mà Bắc Trà My phải đặt quyết tâm cao nhất để thực hiện.

 

 

Theo ông Trung, trong tâm lý người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước nên chưa quyết tâm vượt qua khó khăn. Với điều kiện đặc thù của một huyện miền núi, việc ổn định dân cư, tạo việc làm ổn định còn khó khăn do người dân không thích đi làm ăn xa mà cứ quẩn quanh với núi rừng.

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nhất là mô hình sinh kế phải cầm tay chỉ việc... Đó là những khó khăn tự thân người dân phải khắc phục, vượt lên thì sự hỗ trợ của chính sách mới thành động lực thoát nghèo bền vững.

Nhiều biện pháp

Bắc Trà My đang được đầu tư bởi 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn là giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực của 3 chương trình sẽ là đòn bẩy để huyện thực hiện mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Mục tiêu của địa phương là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, môi trường, tiếp cận thông tin. Muốn làm được điều này phải thực hiện bằng nhiều giải pháp, với quyết tâm chính trị cao nhất”.

Theo ông Tuấn, việc thực hiện đề án thoát nghèo sẽ tập trung 2 nội dung hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp trong nhân dân. Nguồn lực hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các khu tái định cư, sắp xếp ổn định dân cư và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện sẽ ưu tiên lồng ghép triển khai các dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng chú trọng các sản phẩm đặc hữu gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cây ăn quả, dược liệu, bò, dê, heo đen...

Với hộ nghèo có lao động thì việc làm, đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững sẽ được thực hiện để lao động có thu nhập hỗ trợ gia đình. Việc lồng ghép nguồn vốn đầu tư từ nhiều chương trình, dự án khác nhau là hướng đi mà Bắc Trà My đang thực hiện nhằm giảm nghèo hiệu quả nhất.

Nguồn tin: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/bac-tra-my-quyet-tam-thoat-ngheo-138801.html

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn