Thông báo tổ chức không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo các tổ chức không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BTM -BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Xem và tải file văn bản tại đây: Thông báo số 03/TB-HDĐG ngày 17/02/2023 của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My.


 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn