Huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Sáng ngày 1 tháng 3, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động thi đua kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).