UBND tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023

Với mục đích tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam. Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên và những nội dung liên quan đến chuyển đổi số hiện nay tại tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc…, sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến nội dung chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam hiện nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chương trình với chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số” dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2023, dưới hình thức đối thoại trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh với điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

File Kế hoạch

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn