Xã Trà Đông tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân

Sáng ngày 03/3/2023, Hội Nông dân xã Trà Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Trà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Lê Anh - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí Thái Hưng - Bí thư Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, trưởng các Hội đoàn thể xã cùng 50 đại biểu chính thức đại diện cho trên 485 hội viên Hội nông dân xã.

Quang cảnh Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Trà Đông luôn phát huy được vai trò, vị trí của hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã và thành tích chung của Hội Nông dân huyện. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung cụ thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội để hội viên, nông dân từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, vai trò của nông dân, những việc hội viên, nông dân cần thực hiện để tham gia chương trình này. Từ việc hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của phong trào hội viên, nông dân và nhân dân đã tự nguyện hiến đất, tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng để mở rộng đường làng ngõ xóm, tích cực đóng góp ngày công lao động cùng UBND xã xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn xã. Kết quả, trong 5 năm qua, hệ thống giao thông nông thôn đã đạt 100% bê tông hóa, tuyến đường trục chính của xã với hơn 3km được lắp đặt đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, tuyến đường tại 4 thôn với tổng chiều dài hơn 9km, hơn 13km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đã được “cứng hóa” và tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hằng năm toàn xã có 95 hộ đạt nông dân SXKDG cấp xã, có 38 hộ đạt nông dân XSKDG cấp huyện có 08 hộ đạt hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh và 01 hộ đạt cấp trung ương. Thực hiện tiêu chí môi trường, hàng năm Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với các hoạt động thiết thực như: nạo vét kênh mương, dọn cỏ vớt rác, khai thông dòng chảy, thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon. 

Từ các hoạt động thiết thực của hội viên nông dân trong xã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trà Đông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới, qua hoạt động còn góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong hội viên, nông dân và nhân dân vì mục tiêu đổi mới. Để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của hội viên nông dân, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Trà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục chăm lo, củng cố tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để tổ chức hội hoạt động thuận lợi, kiện toàn bộ máy, bổ sung những cán bộ có năng lực, uy tín là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng giai cấp nông dân; phát huy quyền làm chủ của nông dân, bảo đảm cho phong trào nông dân phát triển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày một văn minh hơn, giàu đẹp hơn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Hưng- Bí thư Đảng ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Hội nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần lưu ý trong nhiệm kỳ 2023-2028, đó là “cần phải nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các hội viên nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân được học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào Hội phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề ra các nội dung thi đua và khẩu hiệu hành động thiết thực thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyết tâm thực hiện duy trì xã nông thôn mới. Hội phải vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, hội viên nông dân, phải làm sao để hội viên nông dân thấy tổ chức Hội có tầm quan trọng đối với họ và họ có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Trên tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 9 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn